"Midas Kuyumculuk’u Endüstri 4.0 standartlarına yaklaştıran bu proje ile ölçümlenen ve iyileştirilen üretim süreçleri sayesinde teslimat sürelerimiz ciddi oranda kısaldı. "

- Cihad Akın, Midas Kuyumculuk IT & SAP Müdürü

Projenin Sonuçları

20%

Daha Hızlı

Teslimat süreci minimum %20 hızlandı

10%

Daha Verimli

Personel verimliliği %10 arttı

350

Yeni Bağlantı

350 üretim makinesi konuşabilir hale getirildi

Projenin Ana Hedefleri

Anlık Takip

Siparişin tüm üretim aşamalarının anlık olarak takip edilebilmesi

Üretim Performansı

Üretim performansının metrik verilerle ölçülmesi

SAP Entegrasyonu

Üretim ve SAP’nin canlı entegrasyonu

Kapasite Planlama

Kapasite Planlama ve Detay Çizelgeleme ile verimliliğin artırılması

İzin Süreçleri

Personel izin süreçlerinin dijitalleştirilmesi

Projenin Detayları

Siparişler tam olarak hangi aşamada

Midas Kuyumculuk’un küçük bir atölyede başlayan serüveni, bugün 12.500 m2 ‘lik son teknoloji ile donatılmış üretim tesisinde devam ediyor. Midas Kuyumculuk öncesinde SAP ERP Kurumsal Kaynak Yönetimi uygulamasını kullanmaya başlayarak dijitalleşme yolunda büyük bir adım atmıştı. 

En verimli kapasite yönetimi

Sipariş, stok takibi gibi kritik bilgileri SAP üzerinden takip eden Midas, artık üretimi de anlık olarak takip edebilmek istiyordu. BrandIT ile gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi sayesinde Midas, artık siparişlerinin tam olarak hangi aşamada olduğunu biliyor, gerçekçi performans hesaplamaları yapabiliyor, bu sayede kapasite yönetimini en verimli şekilde iyileştirebiliyor. 

Teslimat sürecinde performans artışı

Projeden önce, Midas’da alınan bir siparişin müşteriye teslim süresi ortalama 30 gün olarak hesaplandı. Projenin asıl amacı bu zaman zarfında sipariş üretim sürecinin tüm detayları ile izlenebilmesi, doğru yerlerde doğru ölçümlerin yapılması ve iyileştirmeye açık noktaların tespit edilmesi idi. 

Gerekli iyileştirmeler yapıldığında teslimat zamanını öne çekmek ve fabrikayı daha verimli hale getirmek mümkün olacaktı. Yani ilk hedef üretimde tam izlenebilirliği sağlamak ve performans metriklerini dijitalleştirip ölçebilmekti. İkinci hedef ise iyileştirmeye açık noktaların tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması olarak belirlendi.

Otomatik Çizelgeleme Yazılımı

Proje planı 2 ana faza bölündü. İlk fazda üretim süreçlerinin tamamen dijitalleştirilmesi, ikinci fazda ise elde edilen verilerle beslenen bir detay çizelgeleme yazılımının üretim planını oluşturulması hedeflendi. Böylece projenin sonunda dijitalleşen fabrikada Üretim, ERP ve Çizelgeleme Yazılımı birbirleriyle haberleşebilecekti. Çizelgeleme yazılımı, bir ürün için en optimum makine ve operatörleri belirleyip işi o paydaşlara yönlendirecekti.

Sağır ve dilsiz 350 üretim makinesi

Projenin başlangıç aşamasında üretimin tüm paydaşlarının bir envanteri çıkarıldı. İlk paydaş üretim makineleriydi. Fabrikada 50 farklı çeşit olmak üzere toplamda 350 civarında makine bulunuyordu. Üretimin bazı noktalarında da makinelerin yerine insan emeği devreye giriyordu. İlk önce makinelerden veri toplama projesini başlatıldı. Bunun için her farklı makineye özel yazılımlar ve donanımlar üretildi ya da tedarik edildi. Sadece temel kontrol fonksiyonları ile bir nevi dilsiz ve sağır halde çalışan makineler dönüştürülerek fabrika yönetimiyle konuşabilecek, haberleşebilecek yetkinliklerle donatıldı.

Operatörlerin veri girişi

Bazı verilerin de operatörler tarafından sisteme girilmesi gerekiyordu. Bunun için de gerekli kiosk cihazları ve tabletlerin arayüzleri hazırlandı. Örneğin bir makinenin durduğunun bilgisi makineden alınırken neden durduğunun bilgisinin operatörden alınması gerekiyordu. Ya da üretim bittiği bilgisi makineden alınıyor ancak üretimin sonunda tespit edilen kalite notları için operatörün gireceği bilgilere ihtiyaç duyuluyordu. Toplanan tüm verilerin anlamlandırılması ise projenin en kritik adımlarından biriydi. Tüm verilere göre hangi sürecin ne kadar verimli işlediğinin anlamlandırılması için raporlama arayüzleri hazırlandı. Projenin devam eden son aşamasında ise toplanan tüm veriler otomatik çizelgeleme yazılımına aktarılacak. Çizelgeleme yazılımının içerisinde hangi ürünlerin, hangi makinelerde, çeşitli değişkenlere göre hangi hızda üretildiğinin bilgisi yer alacak.

Personel izin süreçlerinin dijitalleştirilmesi

İlk önce fabrikadaki personellerin izin süreçleri takip edildi. İzin Talebi olan personel, birinci ve ikinci yetkililerinden onay alma sürecinde çeşitli zorluklar yaşayabiliyor, daha pratik bir onay sürecine ihtiyaç duyuluyordu. 

Fabrikanın İzin Sürecinde de dijitalleşme kararı almasının ardından, bu alanda da çalışmalar hızla başladı. İzin Talebi Oluşturma Ekranı, İzin Talebi Onaylama Ekranı, Güvenlik Ekranları, Revir Ekranları tasarlandı ve şu an başarılı bir şekilde fabrikada bu ekranlar kullanılmaya başlandı. 

Süreçlerin dijitalleştirilmesi

Projenin başarılı olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri ise proje başlangıcında analizlerin çok titizliklikle yapılmış olmasıydı. Hazırlık sürecinde yaklaşık 3 ay boyunca Midas’taki tüm üretim ve tedarik süreçleri dokümante edildi. Sonrasında makinelerin ve verilerin dijitalleştirilmesi ile mevcut süreçlerin nasıl dönüştürülmesi gerektiği kararlaştırıldı. Son olarak da geçiş süreci tasarlandı ve projenin sahadaki operasyonu başlatıldı.

%20 daha hızlı teslimat 

Projeye start verildiği andan itibaren sahadan toplanan her veri, teslimat süresinin hızlanmasına katkıda bulundu. Özellikle makine ve operatör bazlı analizler, Midas yönetiminin pek çok sürece bakış açısını değiştirdi. 

Bazı noktalarda süreçler iyileştirildi, bazı noktalarda personelin eğitim ihtiyaçları ortaya çıktı, bazı noktalarda bazı makineler iyileştirildi. 2020 Kasım ayında tamamlanması planlanan projeden şu ana kadar elde edilen verilere göre teslimat süresi proje sonunda minimum %20 daha hızlanmış olacak. Sonuç olarak dijitalleşme öncesinde ortalama 30 gün olarak ölçülen teslimat süreci daha ilk tespitler ve aksiyonlarla 21 güne kadar aşağı çekilmiş olacak.

Otomatik Bakım Çağrıları 

Projenin diğer bir kazanımı ise bakım çağrılarında gerçekleşti. Daha önce arıza çağrıları için atölyelerdeki ERP bilgisayarından detaylı bir form doldurulması ve bakım birimine bilgi verilmesi gerekiyordu. Artık kritik bir arıza oluştuğunda otomatik olarak bakım ekibine problemi detaylı olarak tarif eden bir çağrı gönderiliyor. Bu sayede arızaya müdahale süresi kısalırken, bakımcı arıza detayını bilerek müdahaleye gidiyor, arıza giderme süresi kısalıyor.

Kurumsal Hafızanın Oluşumu

Bunlara ek olarak, tüm üretim ve destek birimleri, performans, verimlilik veya tahmine dayalı analizlerinde anlık toplanan ve doğru veriler kullanmaya başladı. Böylece tüm bu analizler kişisel tecrübelere dayalı bilgiler yerine sürekli güncellenen ve öğrenen bir analitik sistemden alınabildi. Sonuçta verinin bilgiye, bilginin de karara dönüştüğü bir sistem oluşturuldu.