COVID-19 Sürecinde Verimlilik En Üst Düzeye Nasıl Çıkar?

2020 yılında üretimin birçok kilit noktası üreticiler için kırılma noktaları oldu. Süreç iyileştirme ve verimlilik arayışları daha önce hiç olmadığı kadar revaçta olsa da hiçbiri yeni değil. Peki neden bu küresel kırılma noktasına kadar devam edilmesine izin verildi?

Çoğu durumda cevap sadece aciliyet eksikliğidir. Acil sorunları gideren geçici çözümler bu zamana kadar yeterli oluyordu veya olması icap ediyordu. Değişim ihtiyacı kabul edilebilse bile yöneticiler genellikle “seçeneğin veya potansiyel kullanımın kalmaması” durumunda harekete geçiyorlardı.

Bugünün yeni normalinde üreticiler için çarpıcı teknolojik tanımlamalar yapmak veya hiç bitmeyen pilot projeler uygulamak için zaman kalmadı. Ama yine de karşılaşılan zorlukları aşmak için sonuçları kanıtlanmış doğru çözümleri bulmak gerekiyor. Bugünün iş verimini artırmak ve yarının öngörülemeyen taleplerini desteklemek için teknoloji yatırımınızın kanıtlanabilir, eyleme geçirilebilir, verimlilik, maliyet, üretkenlik ve kullanımla ilgili acil talepleri doğrudan karşılayabilir olması gerekir.

Öngörülemeyen Bir Pazarda Hızlı Hareket Etmek

Artan verim, daha düşük üretim maliyetleri, daha hızlı pazara giriş zamanı ve değişen tüketici taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilme yeteneği Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) teknolojisinin en önemli faydalarıdır. Ne yazık ki, imalat endüstrisinin karmaşıklığı nedeniyle, IIoT projelerinin Yatırım Geri Dönüşünü doğrudan hesaplamak zordur.

Örneğin “Artan Çeviklik”in değerini nasıl ölçersiniz? Ya da ölçeklenebilirliğin gelecekteki değerini nasıl tahmin edersiniz, özellikle bugünün öngörülemeyen dünyasında?

Bu nedenle, IIoT girişimleri genellikle pilot aşamada ve maliyet analizi arafında kalmakta veya ekipler en yüksek katma değerli vakaları bulmak veya yatırım getirisini ölçmek için uğraşırken, projeler sorunlu ve pahalı bir kendin-yap stratejisine dönüşmektedir. Sorun, kanıtlanabilir bir değer eksikliği değildir; değerin geleneksel analizlerden önce evrim geçirmiş olmasıdır. Ve “geleneksel” birçok yönden geride bırakıldığında, bu daha da doğrudur.

Değer Analizi: Belirsizlik Sırasında Yatırım

Bir IIoT uygulaması, sunucuları yenileme veya yeni bir ERP sistemi uygulama gibi bir BT projesi veya tesis düzeyinde bir girişim olarak ele alınamaz. IIoT’nin önemli bir parçası yeni zorluklara ve fırsatlara karşı sürekli ve esnek ölçeklenebilirliktir. Geleneksel yatırım getirisi hesaplama yöntemleri, erken aşama maliyetlerini abartma ve uzun vadeli stratejik yatırımın değerini düşürme eğiliminde olduklarından başlangıçta daha büyük bir belirsizlik sunan ve gelecekteki değeri küçümsenen IIoT kadar esnek ve ölçeklenebilir yatırımlar için iyi çalışmaz.

IIoT yatırımınızın – hem kısa vadeli acil bir ihtiyaç hem de uzun vadeli ölçeklenebilir bir çözüm olarak –  değerini belirlemenin en iyi yolu olasılıklar da dahil olmak üzere iş hedeflerinizi analiz edebilecek endüstri uzmanlarıyla çalışmaktır. COVID-19 sonrası gelişmek için destek alabileceğiniz bu uzmanlar, ellerinin altındaki endüstri deneyimi, analiz araştırmaları ve kullanım senaryoları ile en acil ihtiyaçlarınızı uzun vadeli problemlere yol açmadan karşılayan yatırımlar yapmanıza yardımcı olabilir.

Değer analizi tablosunda ve bu makalenin geri kalanını oluşturan kanıtlarda, bir IIoT çözümünün COVID-19 salgınının getirdiği acil zorlukları nasıl çözebileceğine ve daha fazla değer için nasıl güçlü bir temel oluşturduğuna dair uzman görüşlerini sunuyoruz. Tablo bölümlerini, üreticilerin iş hacmini korumaya ve yüksek üretkenlik sağlamaya çalışırken halihazırda mücadele ettiği en yaygın zorluklara göre yapılandırdık.

Değer Analizi Tablosu: Verimlilik Kayıpları için Acil Çözümler

VERİMLİLİK KAYBIACİL ÇÖZÜM

Plansız Duruşlar
Üreticiler için en maliyetli kayıplardan biridir. Kesinti süresinin nedeni ne olursa olsun, verim üzerindeki zararlı etki, hemen gerçekleşir. Aksama süresi uzun vadede ekipmanın ömrünü etkileyebilir ve büyük bir sermaye kaybıdır. Çoğu bakım faaliyeti -gerek duyulsun ya da duyulmasın- planlanmış programa göre gerçekleşir. Daha da kötüsü, bakımın yalnızca bir makine arızalandığında gerçekleştiği “Arızi Bakım” durumlarıdır. Bu reaktif yaklaşım, bakım gerekip gerekmediğine bakılmaksızın makinelerin düzenli olarak devre dışı bırakılmasını gerektirir. Bu zaman ve kaynak israfına neden olur ve fabrikada üretkenliği, verimi ve ROA’yı (Aktif Karlılık Oranı) azaltır.


Kestirimci ve Reçetesel Bakım
Ekipmanın farklı arıza modlarını anlamak makinenin kapalı kalma süresini önlemenin en iyi yoludur. IIoT çözümleri, bir makinenin sağlığına ve performansına dair bütünleşmiş bir bakış açısı edinmenizi sağlayacak gerçek zamanlı durum, sıcaklık, hız, titreşim, bireysel bileşenler ve diğer objektif veriler hakkında bilgi toplayabilir. Bu sayede arıza olasılığını tahminleyerek plansız duruşlar ve periyodik bakımların yerini planlı duruşların almasını sağlar. Aynı veri, daha az arıza veya hataya yol açacak makine/proses parametrelerini öneren bir reçetesel analitik uygulaması için de kullanılabilir.

Ekipman Kullanımında Sınırlı Görünürlük Erişilemez makine/ekipman kullanım verileri, üretim süreçlerinin görünürlüğünü de engeller. Bu da planlamayı zorlaştırır ve gereksiz kesintilere neden olur. Bu arada üretim operasyonları atölyedeki bir dizi farklı ve kopuk BT/OT sistemlerine dayandığından, bu kopukluklar, tesis verimliliğini ve ürün kalitesini düşürür.


Birleşik, Rol Tabanlı Uygulamalar
MES, ERP, PLM, Historian gibi çeşitli sistemlerden gelen tüm verilere çift yönlü erişim sağlayarak, bütünleşmiş bilgileri tüm çalışanların rol bazlı olarak gerçek zamanlı erişebilmesini sağlar. Bu özel ve entegre bilgiler, doğru kararların doğru zamanda alınmasını sağlayarak üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırır.


Verim, Hurda ve Tashih

Üretim süreciyle ilgili gerçek zamanlı bilgi eksikliği, sorunları veya gecikmeleri ortaya çıktıkça tespit etmenin daha zor olduğu ve sorunları önlemenin imkânsız olduğu anlamına gelir. Sonuç daha yüksek işletme maliyetleri, daha fazla israf ve üretim katında ürün ve kaliteyi etkileyen koşulları düzeltmek için gecikmiş kabiliyettir.
Süreç, Üretim ve Hata Önleme Farkındalığı
Üretim sürecine ilişkin gerçek zamanlı uyarılar ve iç görüler sayesinde çalışanlar proaktif olarak kalite verimsizliklerini belirleyebilir ve bunları düzeltebilir, hurdadan tasarruf edebilir, israfı durdurabilir ve daha değerli görevler için zaman kazanabilir.

Piyasa İhtiyaçlarına Uyum Sağlamada Yavaşlık
Günümüzün artan ürün karmaşıklığı ve ürünlerin kitlesel olarak özelleştirilmesi nedeniyle üretim alanları yeni pazar taleplerini karşılamak için kolayca dönüşememektedir. Esnek olmayan BT ve OT sistemleri ve süreçleri ile üreticiler, değişen pazar beklentilerini sürekli olarak iyileştiremez veya bunlara uyum sağlayamaz.


Tekrarlayan ve Yenilikçi Esneklik

Gerçek zamanlı ve derinlemesine endüstriyel ekosistem bilinci ile işletmeler pazar talebini karşılamak için üretimi kolayca ayarlayabilir ve yeni ürünler ve süreçler sunabilir. Tedarik zinciri ve işgücü yönetimini buna göre yönlendirirken, tesis çıktıları ve risk değerlendirmeleri hakkında güncel ve çevik tahminler sağlayabilirler.

Uzun Vadeli Sonuçlar

  • IIoT, hangi bakımın gerekli olduğunu ve potansiyel etkisini öngörerek duruş süresini önlemek için verileri güçlü analitikle birleştirir. IIoT çözümleri, bakımın yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda yapılmasını sağlayarak kısa vadede planlanmamış ve maliyetli duruş sürelerini önler, uzun vadede ROA’yı artırır.
  • Bakım ekipleri, sorunları oluşmadan önce tahmin edebilir ve çalışanların ortaya çıkan sorunları hızlı bir şekilde çözmelerini, plansız duruş süresini en aza indirmelerini ve verimi en üst düzeye çıkarmalarını sağlayabilir.
  • Sayısız tedarik zinciri aktivitesinde daha fazla görünürlük sağlayarak, IIoT çözümleri daha kolay ve daha hızlı üretkenlik analizi için verileri bir araya getirir. Teknisyenler her zaman gerçek zamanlı görünürlüğe sahiptir, bu da onlara herhangi bir tedarik zinciri olayına anında ve etkili bir şekilde yanıt verme, ekipman kullanılabilirliğini, üretkenliğini ve iş verimliliğini artırma esnekliği sağlar.
  • Örneğin, bir IIoT çözümüyle, atölye çalışanları iş talimatları ve denetim gereksinimleri de dahil olmak üzere, iş birimlerine veya alanlarına uygun olarak ilgili tüm bilgilere erişebilir. Bu arada, tesis yöneticileri üretim sürecinin tüm seviyelerinde, verimliliği artırmanın yolları hakkında öngörüler de dahil olmak üzere daha fazla görünürlük kazanırlar.

Sektör Sonuçları: IIoT Verimliliği Nasıl Geliştiriyor

IIoT, plansız duruş süresini azaltarak ve performans izleme ile ekipman kullanılabilirliği ve kestirimci bakımı iyileştirerek iş verimliliğini artırır. IIoT uygulamalarının önde gelen üreticiler tarafından uygulamaya konulduğunda nasıl faydalar getirdiğini inceleyelim:

  • Kestirimci ve Gerçek Zamanlı IIoT Bakımı, Duruş kaynaklı Kayıpları Dakikada 40.000€’dan Fazla Azaltır

Büyük bir Alman otomotiv üreticisi rol tabanlı üretim hattı bilgileri oluşturmak için IIoT kullanmaktadır. Firmanın bakım ekipleri, düşük performans gösteren veya arızalı herhangi bir bileşen hakkında gerçek zamanlı bilgi alır ve kesin bakım ihtiyacını hemen belirleyebilir.

  • Önleyici Bakım İçin Arıza Tahmin Etmede %91 Doğruluk

Benzer bir kullanım durumunda, büyük bir otomotiv yan sanayi firması, yaklaşık %91 doğruluk ile arıza tahmin edebilecek yeni modeller geliştirmeyi başardı. Teknisyenler artık bakım konusunda daha proaktif olmakta ve ortaya çıkan arızalara tepki vermektense arızalar ortaya çıkmadan önleyebilmektedirler.

  • Gelişmiş Veri Analizi Yeni Makine Yatırımları İhtiyacını Ortadan Kaldırıyor

HIROTEC verimsizlikleri azaltmak için gerçek ve geçmiş zamanlı verileri toplayıp analiz etti. Proses iyileştirmeleri ile HIROTEC, yeni bir CNC makine yatırımı ihtiyacını ortadan kaldıran darboğazları iyileştirdi.

  • Üretim Sistemlerini Denetleme Zamanındaki Azalma, Teknisyenlerin Zamanı Daha Değerli Görevlerde Kullanmalarına Olanak Sağlıyor

HIROTEC’in IIoT çözümü, verimsizlik, atık ve üretim sorunları için gerçek zamanlı çözümler sağlayan iş operasyonlarında gerçek zamanlı görünürlük sağlamakta.

Verimliliği Artırmak İçin Hızlı Hareket Etmek

COVID-19 dünya çapında üretim yapan işletmeleri sarsıyor. Stratejik ve doğru bir yatırım değerlendirmesi yapmak hem hızlı sonuçlar almak hem de uzun vadeli ölçeklenebilirlik açısından yeni üretkenlik girişiminden maksimum değer elde etmenizi sağlamanın en iyi yoludur.

Bu değer analizleri sadece başlangıç noktalarıdır. Belirli iş hedeflerinize ulaşmakta bir endüstri uzmanı ile çalışmak odaklandığınız her türlü üretim teknolojisinin anlık değerini ve uzun vadeli faydalarını dengelemenize yardımcı olabilir.

Siz de doğru kararlar almak için iyi bir danışmanla ilerlemek isterseniz https://endustri40.akillifabrikalar.com.tr/ adresinden endüstri 4.0 olgunluk seviyenizi öğrenebilir ve ilgililerle iletişime geçebilirsiniz.